קוראי תגים לבקרות כניסה

קוראים לבקרת כניסה

תגים עם לחצן לבקרת כניסה

תגים עם לחצן לבקרת כניסה

image103

קורא תגים BLE4

תקשורת Wiegand 26

אפשרות לכיול סף קליטה RSSIהוראות לקינפוג הקורא

תגים עם לחצן לבקרת כניסה

תגים עם לחצן לבקרת כניסה

תגים עם לחצן לבקרת כניסה

image104